Sazenice

Sazenice lesních dřevin

Nabízíme k prodeji bohatý sortiment semenáčků a sazenic lesních dřevin dle standartu ČSN 482115 či dle specifických požadavků zákazníka.


Jehličnaté:

 • Jedle bělokorá (Abies alba)
 • Modřín opadavý (Larix decidua)
 • Smrk ztepilý (Picea abies)

Listnaté:

 • Buk lesní (Fagus silvatica)
 • Javor mléč (Acer platanoides)
 • Javor klen (Acer pseudoplatanus)
 • Jasan ztepilý (Fraxinus excelsior)
 • Jilm horský (Ulmus glabra)
 • Jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia)
 • Třešeň ptačí (Prunus avium)
 • Hrušeň obecná (Pyrus communis)
 • Olše lepkavá (Alnus glutinosa)
 • Olše šedá (Alnus incana)

Kontakt:

Lesní školka Dolní Orlice

561 69 Králíkytel.: 583 231 270

fax: 583 232 058

Ing. Jitka Kozáková

tel.: 607 890 834

e-mail: mahelova@hanusovickalesni.cz