Lesnictví

Lesnictví

Organizačně je lesní výroba rozčleněna do lesnických úseků, jež poskytují komplexní zázemí k zajištění požadovaných služeb na poli lesního hospodářství.

Těžba dřeva - motomanuální metodou, harvestory.
Přibližování dříví - koňmi, UKT, SLKT, vyvážecí soupravy, lanovky.
Manipulace dříví - ruční, manipulační linky Bajler-Zembrod, ML 35.
Pěstební činnosti - příprava půdy mechanická a chemická, likvidace klestu, zalesňování, dodávka sadebního materiálu, ochrana lesa proti buřeni a zvěři, prořezávky.
Ostatní činnosti - zalesňování zemědělských půd.

.

Kontakt

Středisko lesní výroby

Hlavní 146

788 33 Hanušovice

tel.: 583 231 270

fax.: 583 232 058


Ing. Jiří Dostál 

tel.: 606 744 003

e-mail: Ing. Jiří Dostál