Školkařství

Školkařství

Jsme výhradně pěstiteli sazenic lesních dřevin, včetně pěstování speciálního sadebního materiálu do NPR Králický Sněžník. S průměrnou produkcí přibližně 300 tis. ks sazenic ročně jsme výrazným dodavatelem sadebního materiálu v regionu. Jsme pověřeným pěstitelem Lesů České republiky, s.p., osobou  registrovanou Státní rostlinolékařskou správou pro účely rostlinolékařské péče a držiteli licence Ministerstva zemědělství k uvádění reprodukčního materiálu lesních dřevin, určených k obnově lesa a zalesňování, do oběhu.Kontakt:

Lesní školka Dolní Orlice

561 69 Králíkytel.: 583 231 270

fax: 583 232 058

Ing. Jitka Kozáková

tel.: 607 890 834

e-mail: mahelova@hanusovickalesni.cz